Charterové pojištění

VŠESTRANNÁ OCHRANA CESTY, KAPITÁNA A POSÁDKY

S charterovým pojištěním Pantaenius vám nic nestojí v cestě k bezstarostné dovolené. Nezáleží na tom, zda se jedná o několik dní nebo několik týdnů, pronájem lodi bez posádky, s kajutou nebo s kapitánem. Vyberte si délku plavby, velikost posádky a řešení pojištění podle svých individuálních potřeb. Smlouvu uzavřete online v několika málo krocích.

 

Novinka: Flexibilní pokrytí

Snadno si můžete sestavit vlastní balíček pojištění: Po položení několika obecných otázek o vašem plánovaném charteru si můžete naše pojištění nakonfigurovat podle svýchvašich přání. Všechna charterová pojištění si můžete sjednat jednotlivě nebo v kombinaci.

Sjednat nyní
 •  
  Doba trvání cesty od 1 do 60 dnů
 •  
  Pro 1 - 16 členů posádky
 •  
  Pojištění storna cesty pro charter, cestovní a hotelové náklady
 •  
  Pronájem celé lodi nebo kajuty
Sjednat nyní

 

Přehled našeho charterového pojištění
Větší ochrana pro nejkrásnější období roku díky špičkovým řešením pojištění speciálně pro charterové lodě.
 
Pojištění odpovědnosti kapitánů
Kryje rizika právní odpovědnosti kapitána a posádky
 • Krytí ve výši 5 nebo 10 milionů eur
 • např. poškození lodi z hrubé nedbalosti nebo náklady na ztrátu charteru

Pojištění odpovědnosti kapitána poskytuje krytí pro případ škody způsobené třetím osobám zaviněně kapitánem nebo posádkou při používání pronajaté lodi a případných člunů. Zahrnuty jsou rovněž škody způsobené na pronajatém plavidle z hrubé nedbalosti a uplatněné např. prostřednictvím pojištění trupu charterové společnosti. Dalšími součástmi jsou: Krytí ztráty charteru, krytí zabavení plavidla, krytí nákladů na hotel a dopravu a finančních ztrát.

Dostupné varianty:

 • Pojistná částka 5 milionů EUR nebo 10 milionů EUR se vztahuje na škody na majetku a újmu na zdraví. Finanční škody jsou vždy kryty do výše 5 milionů €.
 
Pojištění storna cesty
Uhradí smluvní náklady na zrušení vašeho pronájmu v případě zrušení a opuštění lodi
 • Pro náklady na zpáteční cestu a ubytování
 • Krytí v případě platební neschopnosti charterové agentury za příplatek

V případě zrušení cesty nekomerčním kapitánem, jedním nebo více členy posádky, pojištění storna cesty uhradí smluvně dlužné storno náklady na pronájem, příjezd a odjezd, jakož i dodatečně vzniklé náklady na zpáteční cestu a poměrné náklady na pronájem v případě přerušení cesty. Pokud je zvoleno, jsou pojištěny i dodatečné náklady na ubytování bezprostředně před nebo po charterové cestě.

Dostupné varianty:

 • Cestovní náklady od 1 000 € do 40 000 €, které lze volit v krocích po 1 000 €.
 • S přebytkem nebo bez přebytku
 • Dodatečné krytí pro případ platební neschopnosti poskytovatele pronájmu nebo cestovní kanceláře. Vezměte prosím na vědomí, že v rámci tohoto připojištění je vždy stanovena 10% spoluúčast.
 
Pojištění kauce
Pokrývá plné nebo částečné zadržení kauce
 • Výše kauce až 20 000 EUR
 • Žádná spoluúčast při škodách nad 100 €
 • Vrácení zálohy i v případě poškození stěžně a plachet
 • Platí po dobu trvání objednané charterové plavby od 1 do 60 dnů.
 • Lze rezervovat do převzetí lodi
 • Výše kauce od 500 € do 20 000 €, volitelná po 500 €

Pojištění kauce se vztahuje na úplné nebo částečné zadržení částky zálohy charterovou společností v případě škody, která vznikla na pronajaté lodi, včetně motoru a člunu. Ať už oprávněně, nebo neoprávněně

 
Cestovní zdravotní pojištění
Chrání kapitána a posádku v případě nemoci a hradí dopravu zpět
 • Léčba a léky
 • Zpáteční přeprava

Kromě nákladů na lékařské ošetření, léky a hospitalizaci hradí zahraniční cestovní zdravotní pojištění také náklady na zpáteční převoz pacienta do domovské země a náklady na repatriaci v případě úmrtí.

 
Úrazové pojištění
Ochrana v případě invalidity nebo úmrtí v důsledku nehody
 • Pro kapitána a posádku
 • Výlety na pobřeží až do 48 hodin

Úrazové pojištění poskytuje ochranu pro případ smrti nebo invalidity, včetně řady plnění, která nejsou kryta obecným úrazovým pojištěním. Kapitán a posádka jsou pojištěni během soukromého používání jachty, člunů a vybavení pro vodní sporty i během výletů na pobřeží v délce až 48 hodin.

Často kladené dotazy

Proč již nejsou k dispozici charterové balíčky?

open close

Společnost Pantaenius již nenabízí předchozí balíčky. Nyní si můžete sestavit vlastní charterový balíček na míru svým potřebám. To vám umožní uzavřít pouze takové pojištění, které potřebujete pro plánovanou cestu.


Chcete si pojistit pouze zálohu, ale zároveň si chcete sjednat cestovní zdravotní pojištění do zahraničí? V minulosti to nebylo možné, ale nyní to možné je.
Máte již uzavřenou roční pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti kapitána? Toto pojištění nemusíte znovu uzavírat.

Jaké lhůty je třeba dodržet při sjednávání charterového pojištění?

open close

Zálohu, odpovědnost kapitána, zdravotní a úrazové pojištění pro cesty do zahraničí lze uzavřít nebo doplnit kdykoli do smluvního zahájení charterové plavby.

Pojištění storna cesty lze uzavřít až do převzetí lodi, pokud byla vaše smlouva o pronájmu uzavřena během posledních 21 dnů před zahájením pronájmu.

Kromě toho lze vždy uzavřít pojištění storna cesty, a to až 30 dní před zahájením pronájmu.

Kdo může/nemůže uzavřít pojistnou smlouvu?

open close

Charterové pojištění může uzavřít pouze sdružení (bez komerčního využití) a fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v Evropské unii, Švýcarsku, Norsku nebo na Islandu. Osoby s bydlištěm v Itálii mohou uzavřít pojištění pouze v italštině prostřednictvím společnosti Pantaenius GmbH v Monaku. Od brexitu již bohužel nemohou osoby s trvalým bydlištěm ve Spojeném království (UK) uzavírat charterové pojištění, ale mohou být pojištěnou osobou.

Pokud chcete uzavřít pojistku pro sdružení, kontaktujte nás. Charterové společnosti, charterové agentury a komerční kapitáni nemohou v zásadě uzavřít charterové pojištění.

Naše posádka ještě není kompletní. Můžeme již uzavřít pojištění pro charter?

open close

Ano, všechna doplnění, změny a vyškrtnutí posádky lze provést online ve vašem PŘIHLÁŠENÍ, jakmile se o nich dozvíte, nejpozději však při odletu, a seznam posádky tak může být aktualizován.

Na jakou částku bychom si měli pojistit pojištění storna cesty?

open close

K ceně za pronájem (bez provozních nákladů, jako je palivo, strava, hotovost na palubě atd.) připočtěte náklady na příjezd a odjezd pro každou pojištěnou osobu.
K této částce prosím připočtěte náklady na přenocování rezervované před nebo po charteru (hotel, apartmán atd.), pokud si přejete pojistit i tyto storno náklady.

 

Chaterové pojištění Pantaenius

Upozorňujeme, že charterové pojištění nabízí pouze společnost Pantaenius GmbH, Německo. Tento odkaz vás přesměruje na webové stránky Pantaenius GmbH, Německo. Pokud jste si vybrali pojistnou ochranu a zadali údaje o pojistníkovi, obdržíte e-mail s aktivačním odkazem pro uzavření smlouvy.

Poznámka: Pro pojištění Pantaenius Charter platí německé právo.

Pokračovat
Zavřít