Pojištění Pantaenius

Společnost PANTAENIUS patří mezi přední zprostředkovatele pojištění jachet v Evropě s více než stoletou tradicí jejíž služby využívá přes 80.000 majitelů lodí.

Mezi majiteli lodí je známá svým osobním přístupem, rychlostí a spolehlivostí plnění. Prostřednictvím rakouského zastoupení, s kterým spolupracujeme již od roku 2003 a s nímž jsme společně připravili české pojistné podmínky, Vám zajistíme kompletní pojištění Vašeho plavidla (povinné ručení, havarijní pojištění a úrazové pojištění) včetně dodatečných služeb jako jsou pojištění totální škody, pojištění v případě konfiskace, stávky, války a pojištění komerčních plavidel a plavidel určených pro závody.

V průběhu pojištění se na nás můžete kdykoli obrátit s Vašimi dotazy. V případě pojistné události jsme připraveni Vám pomoci s jejím řešením včetně možnosti zajištění opravy plavidla, nebo dodání náhradních dílů.

Platba pojištění je možná:

 • prostřednictvím platebních karet
 • bankovním převodem
 • v Rakousku složenkou na poště, nebo bance

Benefity pojištění PANTAENIUS:

 • Hodnota, odsouhlasená oběma stranami - dohodnutá cena plavidla bude vyplacena v případě ztráty bez srážky, a to po celou dobu platnosti smlouvy.
 • Nové za staré - částečné poškození plavidla je kryto až do výše dohodnuté ceny. Pojistné plnění nákladů nových dílů k opravě je bez srážek.
 • Rozšíření pojistného krytí – pokud máte pro Vaši loď sjednáno povinné ručení u společnosti PANTAENIUS, můžete využívat Vaše pojištění i v případě, že jste zodpovědní za jinou loď z pozice skippera (např. v případě zapůjčení cizí lodě).
 • Bonus - je možné získat bonus až do výše 40% ceny pojistky.
 • Záchranné akce - záchranné akce, převoz vraku a náklady na odvoz plavidla jsou hrazeny bez omezení.
 • Vybavení a zařízení - bezpečně umístěné vybavení a zařízení je pojištěno také mimo jachtu a během zimního uskladnění.
 • Potopení a propouštění - veškeré poškození včetně strojního zařízení způsobené potopením, nebo propouštěním plavidla je pojištěno.
 • Poškození trupu a srážky - poškození trupu nárazem do dna nebo kolizí s plovoucími objekty je pojištěno včetně poškození vrtule, hřídele, vzpěry a kormidla.
 • Stěžeň a oplachtění - poškození veškerých pohyblivých i nepohyblivých částí je zahrnuto v pojištění.

Podrobné informace jsou součástí pojistných podmínek.