Technické prohlídky

 Provádíme prohlídky námořních a rekreačních jachet v České republice i zahraničí, které jsou požadovány v případě

  • prvotní registrace plavidla
  • prodloužení registrace
  • konstrukčních změn
  • havárií
  • ocenění plavidla
  • Na základě prohlídky je vystaveno osvědčení o technické způsobilosti společností Československý Lloyd nebo soudním znalcem.

V případě oceňování plavidel máme jako jediná firma v ČR k dispozici tabulky MARINE platné v zemích EU pro oceňování plavidel vydávané každoročně švýcarskou společností EUROTAXGLASS’S.

V případě Vašeho zájmu jsme Vám k dispozici.