TPS Centrum » Služby » Pojištění Pantaenius » Pojistné podmínky » Pojistné podmínky

Pojistné podmínky

V případě pojistné události jsou rozhodující pojistné podmínky v německém, nebo anglickém originálu.