Naše společnost

Firma TPS centrum byla založena v roce 1991. Je známá nejen pořádáním jachtařských závodů pod názvem Česká námořní rallye, ale především seriózním přístupem ke svým klientům a svěřeným lodím. Majitelé firmy tímto navazují na několikagenerační rodinnou tradici.

Klientům jsou nabízeny komplexní služby od dodání nových lodí, přes zajištění registrací, technických prohlídek, dovybavení potřebným příslušenstvím až po pojištění prostřednictvím pojišťovací společnosti PANTAENIUS, se kterou společně firma TPS centrum připravila českou verzi pojistných podmínek plavidel.

V roce 2012, po 17 letech, byla ukončena spolupráce s firmou ELAN, což umožnilo získat zastoupení prestižní rakouské loděnice SUNBEAM a loděnice HANSE Group s nabídkou více jak tří desítek modelů plachetnic MOODY, DEHLER, HANSE a motorových člunů FJORD a SEALINE.

V případě, že jste majitelem námořní jachty nebo zatím pouze zvažujete tuto možnost trávení volného času, neměli byste opomenout, kdo se bude věnovat lodi v době Vaší nepřítomnosti.

Touto otázkou se začínají majitelé lodí zabývat jakmile přijdou první problémy ať už technického rázu nebo jen například řešení legislativních záležitostí spojených s provozem jachty.

Z těchto důvodů pro své klienty vybudovala v roce 2011 firma TPS centrum vlastní zázemí v Marině Dalmacija, nedaleko chorvatského Zadaru, s 18 kotevními místy,  kancelářemi a servisním zázemím.

Bohužel, vzhledem k rekonstrukci mariny musely v roce 2015 kanceláře ustoupit nově budovaným objektům.

V současné době firma nabízí služby prostřednictvím smluvních partnerů, především prostřednictvím společnosti ANORTI.

Nabízené služby jsou určeny především těm majitelům lodí, kteří znají cenu svého času a kteří ocení kvalitní přístup k jejich majetku. Veškeré služby jsou prováděny na základě požadavků a přání majitele jachty (pravidelný dohled nad lodí, servis, čištění, zastupování v legislativních záležitostech, doprava z letiště, zásobování lodě před vyplutím, včetně možnosti využití skladů).

Chorvatská pobočka, vzhledem ke vstupu Chorvatska do EU, zajišťovala mnoha českým a slovenským majitelům lodí kotvících v HR jejich vyclení a přeregistraci, což vzhledem k chorvatským předpisům a přístupu některých úřadů bylo považováno za jednu z nejnáročnějších činností za dobu existence společnosti.

Od roku 1996 pořádá firma TPS centrum na závěr sezóny tradiční etapový závod pod názvem Česká námořní rallye, který se stal prestižní jachtařskou, ale i společenskou událostí s nejdelší tradicí. Závod s navigačními rozjížďkami mezi několika marínami, doplněný kratšími karusely se koná pravidelně v oblasti střední Dalmácie. Do roku 2014 se závod pořádal na lodích ELAN. Při 19. ročníku ČNR v roce 2015, který se jel jako MIstrovství České republiky One-Design, staratovala poprvé flotila 20 lodí FIRST 35. Česká námořní rallye bývá důstojnou a kvalitně obsazenou regatou pro české i zahraniční závodníky. Z každého ročníku je zpracováno DVD s televizními pořady a fotogalerií.

Firemní filosofií, kterou je společnost TPS centrum známá nejen v Čechách, ale i v zahraničí je individuální přístup k zákazníkům a důraz na kvalitu dodávaných lodí a služeb.